รับลงโฆษณา ออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ ต่อกลุ่มเป้าหมาย

รับลง โฆษณา ออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจูงใจหรือคล้อยตามเพื่อทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการโดยผ่านทาง Platform ต่าง ๆ บน Internet โฆษณาออนไลน์ มักแสดงอยู่บน เครื่องมือค้นหาออนไลน์อย่าง Google และสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Instagram

ข้อดี ของการใช้บริการ
โฆษณาของคุณจะปรากฏให้เห็นเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเลือกโฆษณาเฉพาะประเทศหรือทั่วโลกก็ได้
สามารถกำหนดช่วงเวลาโฆษณาได้ตามต้องการ
มีรายงานความคืบหน้าให้คุณทราบ
สามารถวัดผลจากการลงโฆษณาได้
ขยายโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าเดิม

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับบริการ
ลูกค้าจะเสียเงินเมื่อโฆษณาเกิดการมองเห็นหรือถูกคลิกเท่านั้น
เริ่มโปรโมทโฆษณาหรือหยุดเมื่อใดก็ได้
ราคาการโฆษณาขึ้นอยู่กับการแข่งขันของ Keyword หรือกลุ่มเป้าหมาย
ตลาดสินค้าของคุณจะไม่ได้อยู่แค่วงจำกัด
สามารถวัดผลจากสถิติและปรับปรุงได้ง่าย
สามารถกำหนดช่วงเวลาโฆษณาได้ตามต้องการ

สนับสนุนโดย blackcatagency

Online Marketing ทำเอง vs จ้างบริษัท แบบไหนตอบโจทย์กว่ากัน?

รับทำ Marketing Plan กับเราดีอย่างไร?

รับทำ Marketing Plan บริการของเรายืนยันความเป็นที่หนึ่ง ลูกค้าจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายสิบมหาวิทยาลัยไว้วางใจใช้บริการกับรับทำการบ้าน.com

ด้วยความเป็นมืออาชีพ ความปราณีต และความตั้งใจในการทำบทความและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และแผนการตลาดต่าง ๆ ในเชิงลึก

ทั้งนี้งานของเราเกิดจากความพยายามและแรงกายของทีมงาน โดยไม่คัดลอกจากบทความวิชาการอื่น ๆ

รับทำ MarketingPlan บริการที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นอันดับ 1

รับทำ MarketingPlan ทั้งรูปแบบ IS, โปรเจ็คจบ, วิทยานิพนธ์ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญสูง วิเคราะห์เริ่มต้นตั้งแต่ประเภทของกิจการและอุตสาหกรรมของธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ

รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาด เช่นอัตราการเติบโตของตลาด(Market Growth) ขนาดของตลาดรวม(Market Size) ความสามารถในการตีตลาด(Market Potential) อีกทั้งยังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทที่เรียกว่า(PESTLE Analysis) ซึ่งประกอบด้วย

  • ปัจจัยทางด้านการเมือง(Political Analysis)
  • ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ(Economical Analysis)
  • ปัจจัยทางด้านสังคม(Social Analysis)
  • ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี(Technological Analysis)
  • ปัจจัยทางด้านกฎหมาย(Legal Analysis)
  • ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม(Environmental Analysis)

สนับสนุนโดย blackcatagency