5 ส่วนประกอบสำคัญของงานสร้างบ้าน การปลูกสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรง

5 ส่วนประกอบสำคัญของงานสร้างบ้าน
5 ส่วนประกอบสำคัญของงานสร้างบ้าน

5 ส่วนประกอบสำคัญของงานสร้างบ้าน การปลูกสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรง และได้ตามแบบที่ต้องการ เป็นเรื่องที่คนอยากมีบ้านทุกคนคาดหวัง

บริษัทรับสร้างบ้านหรือช่างผู้รับเหมามีบทบาทสำคัญมากในเรื่องนี้ ซึ่งนอกความสามารของช่างก่อสร้างแล้ว เจ้าของบ้านเองก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงสร้างบ้านบ้าง เพื่อตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ

1.ฐานราก

งานก่อสร้างทุกประเภท ความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่กับฐานราก หากเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆอาจไม่ยุ่งยากมากนัก แต่งานปลูกสร้างบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรงผู้รับสร้างบ้านจะให้ความสำคัญกับฐานรากที่ประกอบด้วย ตอม่อ และเสาเข็มซึ่งวัสดุก่หลักๆ คือ เสาเข็มไม้ และ เสาเข็มคอนกรีต ส่วนตอม่อคือส่วนที่ตั้งบนฐานราก ขึ้นมารับคานพื้นชั้นล่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในดิน ทำหน้าที่เหมือนกับเสา ทุกประการ เป็นงานโครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน

2.โครงสร้าง

งานโครงสร้าง เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของบ้าน  และเป็นโครงสร้างส่วนที่อยู่บนดินเริ่มจาก คานคอดิน  เสา  คาน  พื้น ดาดฟ้า รวมถึงบันได หากเป็นบ้านที่มีโครงสร้างรูปแบบอื่นอย่างเช่น ระบบผนังรับน้ำหนักซึ่งไม่มีเสาและคานในโครงสร้าง ผนังก็จะเป็นโครงสร้างของบ้านนั่นด้วย

3.หลังคา

หลังคาเป็นส่วนที่มีความสำคัญ เพราะเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ช่วยกันแดด กันฝน และกันลมให้ตัวบ้าน ส่วนหลังคายังประกอบด้วยวัสดุหลัก 2 ส่วน คือโครงหลังคา และวัสดุมุงหลังคา ซึ่งส่วนหลังคาก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้แบบบ้าน มีความสวยงาม

4.ฉนวนและฝ้าเพดาน

ฉนวน เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกันความร้อนและฉนวนกันเสียง ช่างที่รับสร้างบ้านที่มีฝีมือและมีความรู้สามารถนำฉนวนกันความร้อนไปติดตั้งได้ทั้งในส่วนของหลังคา ฝ้าเพดาน และงานผนัง เพื่อลดความร้อนที่จะส่งผ่านเข้ามาภายในบ้าน

ส่วนฝ้าเพดาน มีหน้าที่ปกปิดความไม่เรียบร้อยของท่อร้อยสายไฟและงานระบบต่างๆ รวมถึงช่วยลดความร้อนที่จะส่งผ่านลงมาจากทางหลังคาโดยตรง ซึ่งฝ้าเพดานยังแบ่งออกเป็นฝ้าภายในและฝ้าภายนอก

5.ผนังและประตูหน้าต่าง

ผนังเป็นองค์ประกอบ ส่วนที่กำหนดพื้นที่ใช้สอยบ้านภายในบ้าน งานผนังเจ้าของบ้านสามารถเลือกหรือกำหนดให้ช่างที่รับสร้างบ้าน ใช้วัสดุชนิดใดมาก่อเป็นผนัง เช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือวัสดุอื่นๆ ส่วนประตู เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในบ้าน และแต่ละห้องได้อย่างสะดวก ส่วนหน้าต่าง ทำให้เราสามารถรับแดด ลม และบรรยากาศจากพื้นที่ภายนอกได้

5 ส่วนประกอบสำคัญของงานสร้างบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับสร้างบ้านจะเข้าใจและปลูกสร้างตามแบบที่ช่างเขียนแบบได้กำหนดไว้ หากเจ้าของบ้านมีความรู้และเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ก็จะ ทำให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่เราต้องการได้อย่างมีคุณภาพ รับออกแบบบ้าน

ออกแบบบ้านฟรี จากบริษัทรับสร้างบ้าน ฟรีจริงไหม บริษัทรับสร้างบ้าน

ออกแบบบ้านฟรี
ออกแบบบ้านฟรี

ออกแบบบ้านฟรี จากบริษัทรับสร้างบ้าน ฟรีจริงไหม บริษัทรับสร้างบ้าน หรือแม้แต่บริษัทที่รับออกแบบและรับสร้างบ้านด้วย มักนิยมใช้โปรโมชั่น “หากสร้างกับเรา ฟรีค่าออกแบบ” ส่งผลให้เจ้าของบ้านเห็นแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจ เพราะอย่างน้อย ๆ ก็ได้แบบบ้านมาใช้งานฟรี หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้วเป็นเรื่องที่ประหยัดกว่าแน่นอน เนื้อหาชุดนี้ผู้เขียนเองไม่ขอออกความเห็นแบบชัด ๆ แต่ต้องการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านนำไปวิเคราะห์กันว่า คำว่าฟรีในที่นี้ ฟรีจริง ๆ หรือเป็นแค่คำโฆษณา

ก่อนอื่นต้องขอเล่ารายละเอียดการทำงานกันเบื้องต้นครับ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบกระบวนการออกแบบว่าต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้าง เริ่มจากบทบาทของบุคลากรแต่ละตำแหน่งที่จำเป็นต้องมี ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่แตกต่างกัน เริ่มต้นจาก

ผู้จัดการงานออกแบบ

ทำหน้าที่พูดคุยกับเจ้าของบ้าน เพื่อเสาะหาความต้องการ ตีโจทย์ให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ผู้จัดการงานออกแบบอาจเป็นสถาปนิกหรือไม่เป็นก็ได้ แต่ควรมีองค์ความรู้ด้านออกแบบพื้นฐานอยู่บ้าง เพื่อที่จะได้นำเสนอให้เจ้าของบ้านได้เข้าใจงานออกแบบ ที่สำคัญคือทักษะการพูดคุย มนุษย์สัมพันธ์ และการตีโจทย์ เพื่อมอบหมายงานต่อให้กับสถาปนิกได้ หรือหากเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ อย่างเช่นสถาปนิกฟรีแลนซ์ สถาปนิกอาจเป็นผู้จัดการงานออกแบบด้วยตนเอง

สถาปนิก

ทำหน้าที่วิเคราะห์โจทย์งานจากผู้จัดการงานออกแบบ จากนั้นออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายตามหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งการจัดวางผัง พื้นที่ใช้งานต่าง ๆ รูปทรง ดีไซน์ของบ้าน เพื่อให้บ้านตรงของเราอยู่อาศัยสบาย เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ โดยการออกแบบนี้จะต้องอิงกับ พรบ.ควบคุมอาคาร เพื่อให้สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้

วิศวกร

เมื่อสถาปนิกออกแบบแล้ว ส่งงานต่อให้กับวิศวกร เพื่อออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร รวมทั้งระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า บ้านจะมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนก็อยู่ที่วิศวกรนี่หละครับ หากเป็นงานออกแบบที่แปลกใหม่ วิศวกรและสถาปนิกจะทำงานไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสามารถตรวจเช็คได้ว่า งานที่สถาปนิกออกแบบมานั้น สามารถสร้างจริงได้มากน้อยแค่ไหน

นักเขียนแบบ

ทำหน้าที่เขียนรายละเอียดแบบบ้านตามที่สถาปนิกได้ออกแบบมา กระทั่งออกมาเป็นแบบบ้านเพื่อใช้ขออนุญาตและใช้ในการก่อสร้าง รับออกแบบบ้าน